Tình cảm cho đi có nên mong đợi sự đáp trả?

hy sinh

Con người thông thường khi cho đi đều kỳ vọng muốn nhận được sự “hồi đáp công bằng, sòng phẳng”. Mới bắt đầu chuyện tình cảm họ cứ cho đi mà không cầu trả lại. Họ nghĩ rằng cho đi nhiều sẽ nhận được đồng thuận và tình thương yêu của người đàn ông.

Nhưng tình cảm phải có cho có nhận từ hai phía, phải dành tình cảm cho nhau và không có bất kì sự toan tính nào.

Nhiều cặp đôi ở bên nhau lâu, đã đi qua thời yêu thương mặn nồng rồi, họ bắt đầu quan tâm đến vấn đề “sòng phẳng”.

trả giá

Có bên nhau lâu dài thì sẽ không có chỗ cho hai từ công bằng, nếu không “buông bỏ” được yêu cầu về “công bằng” trong tình cảm, chỉ làm bản thân sống không vui vẻ.

Cho đi không phải là cho bao nhiêu mà lòng có tình nguyện cho đi không? Tình cảm cho nhận không giống như một loại giao dịch mà muốn thu về bằng nhau.

Thời khắc bạn cho đi tình cảm phải suy nghĩ kỹ, để sau này không lấy cái bạn đã cho đi làm lý do trách đối phương.

Tình cảm “có cho có nhận” chứ không phải là “ai nợ ai” mà cầu chiếu công bằng.

Nếu dùng thước để đo chính xác trong tình yêu, thì khi đã không có những người đau khổ và tự từ vì tình rồi.

Lời khuyên chung cho tất cả: Hãy đặt cho mình một giới hạn trong tình cảm tránh bản thân tự nhận đau khổ. 

 

Xin ấn thích và theo dõi tiếp