Càng có nhiều tiền thì sẽ càng vui vẻ? Nghiên cứu mới nhất chứng minh: Càng giàu thì càng hạnh phúc!!

Càng có nhiều tiền thì sẽ càng vui vẻ? Nghiên cứu mới nhất chứng minh: Càng giàu thì càng hạnh phúc!!

Đây là một trong những chủ đề nóng nhất trong khoa học về nhân loại, mặc dù một số lượng lớn các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có mối tỉ lệ thuận giữa thu nhập và hạnh phúc nói chung. Tuy nhiên, bạn càng kiếm được nhiều, bạn càng cảm thấy hạnh phúc. Và thu nhập ảnh hưởng đến hạnh phúc như thế nào? Hạnh phúc nên được định nghĩa như thế nào?

Bạn có biết rằng hạnh phúc có thể được chia thành hai loại không?

Nghiên cứu chia hạnh phúc thành hai loại: cách mọi người cảm thấy hạnh phúc trong  một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống (hạnh phúc thông qua trải nghiệm)đánh giá của mọi người về cuộc sống khi đang nghỉ ngơi và suy nghĩ (hạnh phúc thông qua đánh giá ). Vì vậy, thu nhập chủ yếu ảnh hưởng đến cách chúng ta đánh giá cuộc sống (hạnh phúc thông qua đánh giá ), hay nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của con người (hạnh phúc thông qua trải nghiệm)?

Khi kiếm tiền đến một mức độ nào đó, thì tiền sẽ không làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc nữa chăng?

Một nghiên cứu có ảnh hưởng của Mỹ trong quá khứ đã phát hiện ra một sự khác biệt đáng ngạc nhiên: thu nhập càng cao, hạnh phúc thông qua đánh giá càng cao, nhưng hạnh phúc thông qua trải nghiệm thì không. Nói cách khác: Bạn càng kiếm được nhiều tiền, hạnh phúc về mặc đời sống của bạn sẽ chỉ tăng lên, nhưng bạn sẽ không cảm nhận được hạnh phúc xung quanh hàng ngày.

Điều này có thể dễ hiểu: thu nhập dưới 75.000 USD giúp mọi người có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản và cải thiện cuộc sống hàng ngày, nhưng đối với những người kiếm được hơn 75.000 USD, thu nhập chỉ quan trọng khi mọi người dừng lại để nghĩ về cuộc sống của họ.

Nghiên cứu mới nhất chứng minh: càng giàu thì càng hạnh phúc!

Vào năm 2021, nghiên cứu mới nhất từ ​​ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ đã phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và hạnh phúc của 33.391 người có việc làm từ 18 đến 65 tuổi. Họ tiến hành hỏi các đối tượng một loạt câu hỏi:

(1) Câu hỏi về Hạnh phúc thông qua trải nghiệm là: “Bạn cảm thấy bây giờ thế nào ?” Và đánh giá mức độ (từ rất xấu đến rất tốt)

(2) Câu hỏi về Hạnh phúc thông qua đánh giá là: “Nhìn chung, bạn hài lòng đến mức nào với cuộc sống của mình?” Và đánh giá mức độ (từ rất xấu đến rất tốt)

(3) Câu hỏi đo lường thu nhập hộ gia đình là: “Tổng thu nhập hộ gia đình hàng năm của bạn là bao nhiêu?”

Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập cao có liên quan chặt chẽ đến hai loại hạnh phúc, ngoài ra, có một mối quan hệ tuyến tính đáng ngạc nhiên giữa thu nhập và Hạnh phúc thông qua trải nghiệm. Kết quả xác nhận rằng những người có thu nhập cao đánh giá cả hai loại mức độ hạnh phúc đều cao (P <0,00001), điều này trái ngược với kết luận của các nghiên cứu trước đó.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ giữa thu nhập và mặt tiêu cực cũng như mặt tích cực của Hạnh phúc thông qua trải nghiệm. Họ kết luận rằng hạnh phúc tích cực bao gồm tự tin, tốt, cảm hứng, hứng thú và tự hào, trong khi hạnh phúc tiêu cực bao gồm sợ hãi, tức giận, tồi tệ, chán nản, buồn bã, căng thẳng và bồn chồn. Kết quả hồi cho thấy những người có thu nhập cao hơn có mức độ hạnh phúc tích cực cao hơn và mức độ hạnh phúc tiêu cực thấp hơn.

Mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc là tùy thuộc vào mỗi người!

Thu nhập nhiều hơn có thể mang lại cho mọi người nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cuộc sống, và mọi người có thể tiêu tiền để giảm bớt nỗi đau và tăng sự hưởng thụ. Nhưng nếu những người có thu nhập thấp cho rằng tiền không quan trọng thì họ cũng có thể cảm thấy hạnh phúc, trong khi những người có thu nhập cao cho rằng tiền vẫn quan trọng thì họ sẽ hạnh phúc hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đối với những người coi tiền bạc và thành công như nhau thì mối tương quan giữa thu nhập và hạnh phúc càng lớn (P <0,00001).

Hạnh phúc và thu nhập đại khái là “tăng trưởng tuyến tính”, có nghĩa là hai người có thu nhập 20.000 đô la và 60.000 đô la sẽ cảm thấy hạnh phúc giống như hai người có thu nhập 60.000 đô la và 180.000 đô la. Tóm lại, thu nhập cao hơn có liên quan mật thiết đến hạnh phúc. Kiếm được nhiều tiền hơn có thể khiến mọi người cảm thấy tốt hơn trong thời điểm này và khiến mọi người hài lòng hơn với cuộc sống.

Tham khảo nội dung: Experienced well-being rises with income, even above $75,000 per year
Matthew A. Killingsworth

Xin ấn thích và theo dõi tiếp