Cánh ẩn hình

Tự viết thư cho mình, tự cổ động bản thân:

Mỗi lần em đều trên con đường cô đơn tự kiên cường, cho dù rất đau thương em cũng không chớp mắt rơi lệ và luôn ngẩng cao đầu nhìn trời xanh. Em biết mình luôn có một đôi cánh ẩn hình, dẫn em bay qua tuyệt vọng bay đến hy vọng. Em không quan tâm anh có niềm hạnh phúc đẹp như bình mình, hoàng hôn của em cũng rực rỡ mỹ lệ.
Bay trong không trung em không còn sợ nữa, nơi nào có gió em bay càng cao. Em thấy mộng tưởng của mình đều nở hoa đơm trái. Hạnh phúc sẽ đến với trái tim chân thành.

Mỗi lần em đều trên con đường cô đơn tự kiên cường, cho dù rất đau thương em cũng không chớp mắt rơi lệ và luôn ngẩng cao đầu nhìn trời xanh.

Em luôn có một đôi cánh ẩn hình dẫn em bay qua tuyệt vọng bay đến hy vọng.

Em không quan tâm anh có niềm hạnh phúc đẹp như bình mình, hoàng hôn của em cũng rực rỡ mỹ lệ.

 Nơi nào có gió em bay càng cao

Mộng tưởng của em đều nở hoa đơm trái. Hạnh phúc sẽ đến với trái tim chân thành.

Xin ấn thích và theo dõi tiếp