Dạy con “Cần Có” và “Muốn Có”!

Dạy con phân biệt hai quan điểm

Nhiều bố mẹ khi còn nhỏ gia đình nghèo khó. Họ hi vọng con cái, được thỏa mãn mọi mong muốn về vật chất. Có tư tưởng như vây, không bằng dạy con quan điểm tiêu tiền một cách chính đáng.

Chuyên gia đưa ra kiến nghị: Hãy dạy cho con biết “Cần Có” và “Muốn Có” khác nhau như nào!

Khi đã hiểu hai quan niệm trên, con sẽ phân biệt được đâu là yêu cầu cần thiết, và đâu là yêu cầu không cần thiết. Kết quả bạn đã dạy cho con biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý.

Ví dụ như:
Mua đồ dùng để học tập, đây gọi là “Cần Có” đã có điện thoại dùng lại muốn mua một cái đời mới hơn đây gọi là “Muốn Có”.

Dạy con liệt kê vào một bảng gồm: cái gì cần cái gì muốn. Xây dựng hiểu rõ xong, tránh được sự tranh luận không cần thiết giữa bố mẹ và con cái. Cùng thảo luận về chủ đề này, để biết rằng mỗi đồng tiền nên dùng vào việc có ích. Cũng từ cuộc thảo luận này, tăng thêm sự thấu hiểu gắn kết giữa cha mẹ và con cái.

Xin ấn thích và theo dõi tiếp