Đời người có vui có khổ. Có lên có xuống

Đời người có vui có khổ. Có lên có xuống,  đừng vì người khác coi thường mà thấy buồn.
Những người chỉ biết phê bình, là người không có suy nghĩ, hiểu biết.

Không ai có thể lựa chọn được sẽ sinh ra ở gia đình nào. Nghèo khó hay giàu sang đã có thượng đế an bài.  Đừng coi thường vì hiện tại tôi nghèo khó

Đử tự tin, đủ năng lực tràn nhiệt huyết, tôi sợ gì không có được thành công.

 

Xin ấn thích và theo dõi tiếp