Trước cưới và Sau cưới!

Trước cưới Dù xa cũng thuận đường Ngày ngày đi nhà hàng Ngủ nắm tay ôm ấp Lúc hôn miệng thường thơm tho Xa...

Hồi kết của hôn nhân

Duyên vợ chồng là nhân quả ba đời, duyên nợ từ kiếp trước. Vợ chồng như câu nói cửa miệng của người đời:  "Như...