Hoá ra không phải vì anh bận

Số lần chúng tôi nói chuyện điện thoại vốn không nhiều. Vì nếu không gặp mặt cũng chỉ chat vài ba câu. Chúng tôi...

Khi người yêu cũ gõ cửa

Chúng ta yêu nhau chỉ cần một lý do, là tình yêu. Nhưng chúng ta chia tay lại cần rất nhiều lý do!  1....