Anh có hạnh phúc không?

Lời cuối anh để lại cho cô. “Anh yêu em, nhưng gia đình anh thì không. Em có thể chịu khổ, nhưng anh không...