Gặp gỡ nhờ duyên!

Người bên cạnh chiếm giữ trái tim của bạn, bất kể đó là gia đình, tình yêu hay tình bạn. Không chiếm giữ bằng...