Chìa khóa hạnh phúc!

Mỗi một người đều có một chìa khóa hạnh phúc, bản thân có quyền quyết định đóng hay mở.

Ban đầu hạnh phúc được bạn nắm giữ, nếu bạn trao nó cho người khác thì hạnh phúc sẽ có những kết thúc khác nhau mà bạn khó khống chế.  Vậy nên có những tổn thương và nỗi đau đều do bạn tự khắc sẹo trong tim mình.

Nhớ rằng hạnh phúc là của chính bạn, đừng chờ đợi và theo đuổi người không hướng về bạn. Hãy mở lòng với người đang chờ và đứng trước mặt, ban sẽ có được hạnh phúc.

Chìa khóa hạnh không thể mở cho tình cảm từ một phía.  Bạn sẽ có được hạnh phúc hoàn mỹ khi bạn biết mở và đóng đúng người, đúng thời điểm.

 

Xin ấn thích và theo dõi tiếp