Chăm cháu không phải là nghĩa vụ của Bố Mẹ!

Cha mẹ chăm con giúp bạn, đừng coi đó là hiển nhiên vì không có gì là đương nhiên cả. Xin hãy trân trọng bậc trưởng bối đã vì bạn vất vả chăm con cho bạn.

Cha mẹ không phải là siêu nhân, họ là những người lớn tuổi rồi. Nếu bạn thấy chăm con vất vả, thì đối với họ người đã có tuổi rồi thì càng  mất nhiều năng lực về thể xác lẫn tinh thần.Cho dù khi nhìn thấy cháu nội có vui và hạnh phúc đên đâu, nhưng con người thì không thể không mệt mỏi.

chăm sóc trẻ

“Họ rất mệt, nhưng không nói ra”. Bất kể khi đã bao nhiêu tuổi chúng ta thường nghĩ: “Trong mắt bố mẹ chúng ta vẫn là con nhỏ”, kể cả khi bản thân nghĩ không nên tiếp tục dựa dẫm vào bố mẹ nữa, nhưng bản năng làm bố mẹ vẫn muốn chăm sóc và giúp đỡ cho con cái. Nhưng chăm con giúp bạn, không phải nghĩa vụ của bố mẹ. Không có gì là đương nhiên, khi bạn lớn khôn cũng là lúc cha mẹ già đi.

 

Khi gửi con cho bố mẹ chăm sóc, trừ lòng biết ơn ra cần phải dành nhiều thời gian tình cảm chuyện trò cùng bố mẹ. Vài ngày trước có người bạn viết trên Facebook: “Mẹ tôi rất hay mắng cả ngày cứ làu bàu ca thán đủ thứ chuyện”.

Người bạn khác lại trả lời trên Facebook: “Trân trọng những phút giây ba mẹ làu nhàu ấy, bởi đến một ngày những âm thanh ấy sẽ biến mất, có tìm như thế nào cũng không quay lại nữa. Bố mẹ đã trở về với thế giới bên kia rồi. Lúc này bạn sẽ phát hiện bị làu bàu, bị mắng cũng là một loại hạnh phúc.

Nhân lúc bố mẹ còn trên đời, hãy cho bố mẹ nghỉ ngơi hưởng thụ niềm vui chơi đùa bên con cháu!

Xin ấn thích và theo dõi tiếp