Tác hại của việc sử dụng phương tiện điện tử đến sự phát triển não bộ của trẻ nhỏ!

Tác hại của việc sử dụng phương tiện điện tử đến sự phát triển não bộ
của trẻ nhỏ:

1. Sử dụng nhiều phương tiện điện tử có ảnh hưởng gì?

– Giảm thiểu khá cao khả năng tập trung
– Ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ, ảnh hưởng đến suy nghĩ và phán
đoán của trẻ
– Không thể tự kiểm soát và trở nên nghiện: Tần xuất sủ dụng nhiều thậm
chí xuất hiện vấn đề không thể kiểm soát được cảm xúc.
– Ảnh hưởng đến sự phát triển cảm quan và sự phát triển vận động.

2. Thời gian sử dụng PTĐT cụ thể cho từng khung tuổi:
– Trước 3 tuổi, bộ não còn rất yếu không nên dùng
– 3 đến 7 tuổi: 1 ngày dùng từ 0,5 giờ đến 1 giờ.
– 7 đến 12 tuổi: 1 ngày dùng 1 giờ.
– 12 đến 15 tuổi: 1 ngày dùng 1,5 giờ.
(Kiến nghị thời gian sử dụng càng ít càng tốt)

Nếu trẻ em và thanh thiếu niên vượt quá số lượng được đề nghị, vui lòng
điều chỉnh từ từ.
– Không để TV trong phòng của con bạn.
– Không bên ăn bên xem TV.
– Người lớn dẫn dắt bằng ví dụ, và tăng thời gian tương tác giữa cha mẹ
và con cái.
– Phát triển thói quen tập thể dục cố định, để cuộc sống không chỉ là
màn hình.

Xin ấn thích và theo dõi tiếp