Đàn ông khi tán tỉnh bạn gái ,thường nói 5 câu nào?

Đàn ông khi tán tỉnh bạn gái ,thường nói 5 câu sau:

1. Chỉ có em mới hiểu được trái tim anh.
2. Anh cảm thấy chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau
3. Anh đã từng bị tổn thương rất là nhiều
4. Em đã cùng anh trải qua rất nhiều việc
5. Cho anh làm anh trai của em, có được không?

Các bạn đồng ý với quan điểm trên không?

Xin ấn thích và theo dõi tiếp