Tiền em tiêu đâu hết rồi!

Không có câu nói nào có thể làm tôi “ Nổi điên” như câu này:
“Không phải anh vừa đưa cho em tiền đó sao, tiền em tiêu đâu hết rồi?”.

Tôi sinh con ở nhà chăm em bé và nội trợ.
Anh cũng biết ở nhà chăm con không đi làm thì lấy đâu ra thu nhập, nên mọi chi phí trong gia đình phải lấy từ anh, vậy mà anh còn nói với tôi như vậy!
Thật khiến người ta dễ ” nổi điên”.

Các ai gặp trường hợp trên không ?

Xin ấn thích và theo dõi tiếp