Muốn biết Covid-19 đã ‘phá’ sức khỏe bạn thế nào? Hãy nhìn vào phổi của ca bệnh trẻ

Hình ảnh phổi của bệnh nhân mắc Covid-19 khiến bạn nâng cao ý thức phòng dịch lên cao nhất.

Xin ấn thích và theo dõi tiếp