Nơi nào có thu nhập cao nhất Việt Nam?

Quý II, lao động vùng Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/tháng, TPHCM có mức thu nhập cao nhất vùng, đạt 9,1 triệu đồng/tháng.

Nơi nào có thu nhập cao nhất Việt Nam? - 1
Thu nhập bình quân tháng của lao động quý I, II, giai đoạn 2019-2022, đơn vị tính: triệu đồng (Ảnh: Tổng cục Thống kê).

Thông tin từ Tổng cục thống kê, quý II/2022, khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân, đạt 8,5 triệu đồng/tháng, tăng 8,5% so với quý trước. Trong đó, TPHCM có thu nhập trung bình cao hơn toàn vùng Đông Nam Bộ, đạt 9,1 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng so với quý trước), tiếp đó là Bình Dương, đạt 8,9 triệu đồng (tăng 300.000 đồng so với quý trước).

Ở quý I, người lao động ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai cũng có mức thu nhập bình quân cao nhất cả nước, khoảng hơn 8 triệu đồng/người/tháng. Vùng Đông Nam Bộ có mức thu nhập bình quân là 8,3 triệu đồng, tăng 36,8%, tương ứng tăng 2,2 triệu đồng so với quý trước. Tại TPHCM, thu nhập bình quân của người lao động là 8,9 triệu đồng/người/tháng, Bình Dương là 8,6 triệu đồng/người/tháng, Đồng Nai là 8,5 triệu đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, quý II, khi dịch Covid-19 được khống chế, sản xuất phục hồi kéo theo thu nhập bình quân tháng của lao động các vùng cải thiện rõ rệt. Trong đó, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có tốc độ tăng cao nhất, gần 13% so với cùng kỳ, đạt khoảng 5,8 triệu đồng. Đà Nẵng, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế đạt 7,3 triệu đồng; 6,2 triệu đồng và 5,7 triệu đồng, tăng từ 9,7 đến 15,8%.

Quý II, thu nhập bình quân tháng của người lao động cả nước là 6,6 triệu đồng, tăng 206 nghìn đồng so với quý trước và tăng 542 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao hơn nữ 1,9 triệu đồng, gấp 1,34 lần (7,5 triệu đồng so với 5,6 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,38 lần khu vực nông thôn (8,0 triệu đồng so với 5,8 triệu đồng).

So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động quý II năm nay có tốc độ tăng trưởng khá, tăng 8,9%, tương ứng tăng khoảng 542.000 đồng, thu nhập bình quân của người lao động tăng 19,7%, tương ứng tăng gần 1,1 triệu đồng.

So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 7,5 triệu đồng, tăng 11,5%, tăng tương ứng khoảng 774.000 đồng; lao động làm việc trong ngành dịch vụ có thu nhập bình quân là 7,8 triệu đồng, tăng 8,7%, tăng tương ứng khoảng 623.000 đồng. Lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có thu nhập bình quân là 3,8 triệu đồng, tăng 3,6%, tăng tương ứng khoảng 132.000 đồng.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý II là 7,5 triệu đồng, tăng khoảng 178.000 so với quý trước và tăng 707.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021. Lao động nam có mức thu nhập bình quân cao hơn mức thu nhập bình quân của lao động nữ là 1,13 lần (7,9 triệu đồng so với 7,0 triệu đồng). Lao động làm việc trong khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân là 8,4 triệu đồng, cao hơn 1,24 lần mức thu nhập bình quân của lao động ở khu vực nông thôn (6,8 triệu đồng).

Theo Dân trí

Xin ấn thích và theo dõi tiếp