Quên em đi anh không còn đau nữa!

Chuyện qua đừng nhắc lại, đời người vốn phong ba. Kí ức khó xóa nhào, yêu và hận khắc cốt trong tâm, thật phải cắt đứt quá khứ, mới bước tiếp được ngày mai.
Anh đùng khổ tâm, đừng tìm tin tức em nữa. Yêu là một chủ đề khó xử lý, giống bị thần thánh che mắt mê hoặc khó thấu hiểu. Quên đau có lẽ em có thể. Quên anh cùng vạn ngàn êm ái yêu thương không phải dễ dàng. Anh chưa từng rời xa em, tim em vẫn lưu hình bóng anh.

Với anh! Tình em vẫn lưu, chuyện tình hai ta em đã vô năng vô lực, em sợ cứ phải ướt đẫm khóe mi. Quá khứ dễ dàng làm khuấy động tim em, vì yêu trái tim đau quặn thắt. Đừng hỏi em có còn trùng phùng lại? đừng hỏi em sao không thành thật!  Anh phải hiểu, có yêu sẽ có đau! Có ngày anh sẽ biết, thiếu em không có gì khác, bình mình vẫn cứ sáng. Quên em đi anh không còn đau nữa, để tình này lưu lại với gió mây.

Xin ấn thích và theo dõi tiếp