Con dâu vĩnh viễn không phải là con gái đẻ!!

Từ cổ tới Kim Vấn đề mẹ chồng nào cứ tồn tại mãi.
Đúng là “phụ nữ làm khó phụ nữ”

Bạn bè thường hỏi :
Sao mình không có vấn đề về “Mẹ chồng con dâu”.

Vì mình biết rằng: “Mẹ chồng mãi là mẹ chồng”. Cách sống và đối sử không bao giờ như mẹ đẻ của mình.

Mẹ đẻ và mình có mối quan hệ huyết thống, điều này không thể thay đổi được. Cũng vì quan hệ này, mẹ đẻ và mình có sự liên kết sinh mạng.
Mẹ đẻ tự nguyện hy sinh tất cả vì con, bất kể con làm đúng hay sai. Đó là bản năng tự nhiên của người mẹ.

Mình và mẹ chồng không có sự liên kết về huyết thống, làm sao có thể yêu cầu và kỳ vọng mẹ chồng đối sử như mẹ đẻ với mình!

Độc giả gửi thư về tâm sự đến vấn đề:
“Mẹ chồng của cô ấy, khi đưa tiền cho bà mới không tỏ thái độ, quá thời gian chưa đưa tiền, bà liền thái độ không vui”

Trường hợp này tồn tại trong xã hội.

Biên tập khuyên bạn: Mọi chuyện nhạy cảm trong quan hệ mẹ chồng con dâu, hãy để ông xã đi nói chuyện với mẹ chồng trước.
Tránh sinh vấn đề ảnh hưởng tình cảm giữa hai người.

Chỉ cần rõ quan điểm trên “con dâu vĩnh viễn không phải là con gái đẻ”, sẽ không có tư tưởng muốn mẹ chồng đối sử như mẹ đẻ.

Khi xuất giá, mẹ đẻ dặn dò: Vấn đề quan trọng hàng đầu trong quan hệ mẹ chồng con dâu là “không được cãi lời”.
Nếu hợp nói thêm vài câu, không hợp thì tôn trọng bà tuổi tác nhiều hơn mình.

Nguyên tắc cơ bản nhất trong sinh hoạt gia đình là tôn trọng lẫn nhau.

Một ngày bạn cũng trở thành mẹ chồng của người khác, thời đại khác nhau chúng ta cũng có thể xả ra quan hệ không tốt với con dâu.
Người thường kỳ vọng người khác đối tốt với mình, nhượng bộ và xin lỗi mình sau khi phạm lỗi.

Thực ra nếu đảo lại vị trí, chúng ta nên học cách đối tốt với người khác, học cách nhượng bộ, biết nói lời xin lỗi. Có thể tu tâm dưỡng tính.

Như vậy quan hệ mẹ chồng con dâu sẽ đơn giản, thoải mái, hạnh phúc hơn.

Xin ấn thích và theo dõi tiếp