Chiếm đoạt hạnh phúc

Có người hỏi tôi quan điểm về tình ngoài hôn nhân.

Chiếm đoạt đàn ông

Chiếm đoạt phụ nữ

Chiếm đoạt luôn cả hạnh phúc.

Đã kết hôn, dù có yêu đến chết thì cũng đã là bạn đời của người khác.

Bạn chiếm đoạt được về sở hữu, chỉ tạm thời có thể sử dụng, vì chúng ta là con người, không như đồ vật vô tri vô giác có thể khóa chặt hay dấu kín trong nhà.

Bạn hỏi anh ấy: Hôm nay anh đừng về nhà. Lúc hỏi bạn đã biết anh ấy sẽ không gật đầu.

Bạn hỏi: Chúng ta có tương lai không? Thời gian chiếm đoạt được làm sao có tương lai.

Tất cả đều có giới hạn của nó, cho dù khoảng thời gian đó có hạnh phúc đến ngất trời,  khi đồng hồ reo bạn có níu kéo anh ta  vẫn trở về với gia đình mình.

Sớm muộn cũng quay lại với chủ nhân thực sự. Cuối cùng bạn được gì trong việc chiếm đoạt ấy. Có chăng chỉ là sự mất mát về thanh xuân và tình cảm, chưa nói đến sự lên án, coi thường của xã hội.

Cõ lẽ điều duy nhất có thể giữ lại chỉ là kí ức đang phai nhạt cùng thời gian!

Xin ấn thích và theo dõi tiếp