Hoá ra không phải vì anh bận

Số lần chúng tôi nói chuyện điện thoại vốn không nhiều. Vì nếu không gặp mặt cũng chỉ chat vài ba câu. Chúng tôi...