Em có nên bỏ?

Em chưa cưới nhưng đã có thai, bạn trai chưa ổn định về kinh tế . Anh nói : Tôn trọng quyết định của...