Hoá ra không phải vì anh bận

Số lần chúng tôi nói chuyện điện thoại vốn không nhiều. Vì nếu không gặp mặt cũng chỉ chat vài ba câu. Chúng tôi...

Yêu người không nên yêu!

"Không nên yêu người ấy, nhưng cố tình yêu gọi là chiếm đoạt" Có người hỏi tôi quan điểm về tình ngoài hôn nhân....