Phụ nữ tuyệt tình!

Người đời thường nói: Đàn ông đa tình đam mê nhưng lâu dài, đàn bà chung tình nhưng tuyệt tình! Sự thật chứng minh...