Phụ nữ hơn nhau ở cái gì?

Người ta thường nói “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”, không biết mọi người có giống Emma không, tớ nghe hoài những điều...