Cánh ẩn hình

Tự viết thư cho mình, tự cổ động bản thân: Mỗi lần em đều trên con đường cô đơn tự kiên cường, cho dù...