Việt Nam ơi cố lên!

Hãy cùng dự đoán quả trứng Việt nam vô địch của chúng ta trong 10 ngày sẽ có bao nhiều lượt thích lên Facebook !

Hình ảnh một quả trứng trên trong 10 ngày có 37 tr lượt thích ở Instargram. Nó có gì đặc biệt?Chẳng qua cũng giống như những quả trứng bình thường được mua từ chợ về.

Quả trứng tiếp theo có dự tính là 50 tr thích ở Instargram .

 

Nguồn ảnh: theellenshow IG

Xin ấn thích và theo dõi tiếp