Một số dị tật sơ sinh thường gặp, cha mẹ cần biết để can thiệp sớm

Dị tật sơ sinh hầu hết là những dị tật bẩm sinh nặng cần can thiệp, xử lý sớm, vì có thể nguy hại đến sức khỏe và tính mạng của trẻ.

Xin ấn thích và theo dõi tiếp