Bao giờ nên lấy chồng?

Tự lo được cho bản thân tiền ăn uống, cái quần cái áo, tích cóp một tí đã là may mắn, còn lại vẫn...