Đám mây nếu hiểu?

Yêu khi đã kết băng, tất cả đều bình lặng, nước mặt đã khóc cạn chỉ còn lại ý chí. Trong đêm thâu em...