Trước cưới và Sau cưới!

Trước cưới Dù xa cũng thuận đường Ngày ngày đi nhà hàng Ngủ nắm tay ôm ấp Lúc hôn miệng thường thơm tho Xa...