Đừng yêu người như em!

Anh nói yêu tôi vào một ngày đầu đông, đúng cái lúc tôi say như chó ch.ết, và khóc lóc như một con điên...