Sống cùng người mình yêu

Thật lòng, tôi cảm thấy hai từ "sống thử" là một sự rất tiệm cận với sự ngu xuẩn. Sống như thế nào thì...

Tình yêu là không đổ lỗi

Bất cứ một việc nào xảy ra, cũng là lỗi của nhiều phía. Mỗi góc nhìn sẽ có một nguyên do khác nhau. Lấy...