Đám mây nếu hiểu?

Yêu khi đã kết băng, tất cả đều bình lặng, nước mặt đã khóc cạn chỉ còn lại ý chí. Trong đêm thâu em...

Cánh ẩn hình

Tự viết thư cho mình, tự cổ động bản thân: Mỗi lần em đều trên con đường cô đơn tự kiên cường, cho dù...

Cần chào gia tiên ?

Ly hôn không cáo biệt tổ tiên! lương duyên tốt sẽ không đến? Chúng ta có rất nhiều phong tục giống như trung quốc....